Paskaitos

Amatininkų klubas "Dvaro meistrai" rengia ir skaito paskaitas (kai kurias - su praktine dalimi) apie visus savo rekonstruojamus amatus, jų istoriją.