Rimas Supranavičius

Rimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau daugiau nei 20 metų  dirbu knygrišiu – restauratoriumi. Darbas sunkus, labai atsakingas ir kruopštus, tačiau ligi šiolei mielas.Rankose teko laikyti ne vieną paleotipą, inkunabulą, restauruoti ir įrišti unikumus, kurių amžius siekia pusę tūkstančio metų.

Pagrindinė, kaip rekonstruktoriaus, sritis – XVI–XVII a. inkunabulų ir paleotipų, kuriuos LDK valdovams ir didikams rišo Vilniaus knygrišiai, analogai (viduramžiai ir renesansas), tai pat įvairūs XVIII–XX a. pr. įrišimai.

           Per tiek metų sukaupta darbo patirtimi ir žiniomis visada norėjosi pasidalinti su kitais, todėl aktyviai dalyvauju įvairioje kultūrinėje veikloje. Esu Vilniaus knygrišių gildijos (įsteigta 2003 m.) steigėjas.

 

Konkursai

1-oji meninės knygrišystės paroda – konkursas (1997 m. „Vagos“ knygyne);

tarptautinis konkursas „Knyga“ („Arkos“ galerija. 2003 ir 2005 m.).

 

Parodos

Vilniaus miesto Rotušėje 2004 m., skirta Vilniaus knygrišių gildijos prisistatymui visuomenei; 2004 m. knygų mugėje „Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai” įrišimai;

2005 m. UNESCO parodų salėje „Atmintis“, skirta žymaus tarpukario knygrišio T.Lomsargio 100-osioms gimimo metinėms;

2005 m. Bernardinų bažnyčioje (šias parodas organizavo Vilniaus knygrišių gildija); 2006 m. LR Seimo galerijoje drauge su Lietuvos Biblijos draugija rankomis rištos „Biblijos“.

 

Amatų šventės

“Sostinės dienos“(nuo 2004 m.);

Kaziuko mugė (nuo neatmenamų laikų);

„Pilies“ festivalis (nuo 2007 m.);

Šv. Baltramiejaus mugė (2009 m.);

Trakų salos amatų ir Trakų pusiasalio viduramžių šventėse, „Muziejų naktis“;

Kauno miesto „Hanza“ amatų šventė (nuo 2006 m.);

Pamario krašto amatų šventė (2008 m.);

Alytaus m. šventė (2002-2006 m.);

Išvažiuojamieji amato pristatymai keliose Vilniaus mokyklose;

Gal ką ir pamiršau, lai neužpyksta...

 

Kontaktai:

Rimas Supranavičius,

tel. 8614 45058,

el. paštas: rimas.supranavicius@mb.vu.lt