Virginija Rimkutė

Virginija Rimkutė

 

Pynimo amato pagrindų mokytasi iš liaudies meistrų Pynimo savaitėje Dzūkijos nacionaliniame parke (2004-2005, 2008), verpimo – iš eksperimentinės archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ dalyvių (2006-2009), „Tage der Lebendigen Archaeologie in Archaeologisches Zentrum Hitzacker“ (Vokietija) (2005-2009) dalyvės audėjos Carolos Schmidt, pluoštų paruošimo būdų – iš X NESAT mokslinės konferencijos Kopenhagoje (Danija) dalyvių (2008), Lejrės eksperimentinės archeologijos centro darbuotojų (Danija) (2008), taip pat savarankiškai atlikti tyrimai ir archeologiniai eksperimentai.

2006 m. apgintas bakalauro darbas „Archeologinės vytinės juostos Lietuvos Nacionaliniame Muziejuje: technologinis aspektas“, 2009 m. spalio 1 d. pradėtos doktorantūros studijos VU IF Archeologijos katedroje (numatoma disertacijos tema: „Eksperimentinės archeologijos metodo problematika: Rytų Pabaltijo regiono pluoštų, tekstilės ir pintų dirbinių nuo mezolito iki viduramžių tyrimai“).

EXAR (Europäische Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie/European Association for the Advancement of Archaeology by Experiment) narė.

Rekonstruojamas pynimo amatas nuo mezolito iki renesanso (~4500 pr. Kr.,–1600 po Kr.): pluoštų apdirbimas, pynimo medžiagų paruošimas, pintų ir tekstilės gaminių rekonstrukcijos pagal archeologijos, ikonografijos, palinologijos, istorijos, etnografijos duomenis Europoje (daugiausia – Rytų Pabaltijo regione).

 

Pranešimai ir publikacijos:

  1. „Weaving in the Eastern Baltic region in Neolithic (~4800–1600 BC): the research and reconstruction in experiment“, skaitytas 2006 m. IV-ojoje EXAR (Europäische Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie/European Association for the Advancement of Archaeology by Experiment) konferencijoje „Utilisation of forest, agriculture and stock farming – methods, results and their realisation in the experiment“ Albersdorfe (Vokietija);

  2. „Mats of Eastern Baltic seaside in Neolithic”, skaitytas 2008 m. gegužės 13–18 d. X-ojoje NESAT konferencijoje Kopenhagoje (Danija); pranešimo pagrindu parengtas straipsnis „The Neolithic Mats of the Eastern Baltic Littoral”, in: North European Symposium for Archaeological Textiles X, edited by Eva B. Andersson Strand, Margarita Gleba, Ulla Mannering, Cherine Munkholt and Maj Ringgard, (Ancient Textiles Series 5), Oxford: Oxbow Books, 2009 [in press].;

  3. „The archaeological tablet-woven bands in the National Museum of Lithuania“, vaizdinis pranešimas, pristatytas 2008 m. gegužės 13–18 d. X-ojoje NESAT konferencijoje Kopenhagoje (Danija); pranešimas paskelbtas konferencijos svetainėje internete: http://ctr.hum.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Rimkute_poster.pdf.

 

Amatų šventės, projektai, parodos

 

  • 2005 m.: „Tage der lebendigen Archäologie“ Hitzackerio archeologijos centre (Vokietija);
  • 2006 m.: „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“; „Tage der lebendigen Archäologie“ Hicakerio (Hitzacker) archeologijos centre (Vokietija);
  • 2007 m.: „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“; „Tage der lebendigen Archäologie“ Hicakerio (Hitzacker) archeologijos centre (Vokietija); archeologijos festivalis „Bałtowie –północni sąsiedzi Słowian“ Biskupine (Lenkija; ); „Museumsnacht“ Kaselio (Kassel) gamtos istorijos muziejuje (Vokietija);
  • 2008 m.: „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“; „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ (Sudeikiai, Utenos r.,); „Tage der lebendigen Archäologie“ Hicakerio (Hitzacker) archeologijos centre (Vokietija); „Oetzi Tag“ Kaselio (Kassel) gamtos istorijos muziejuje (Vokietija);
  • 2009 m.: paroda „Древняя керамика Карелии. Новый взгляд“ Karelijos valstybiniame kraštotyros muziejuje Petrozavodske (Rusija; su „Vilniaus puodžių cechu“); „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ (Sudeikiai, Utenos r.), „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, „Kirvakalnio eksperimentinės archeologijos festivalis“ (Varnupiai, Marijampolės r.), Archajinių amatų stovykla Trakuose, Senųjų amatų mugė Ummendorfe (Vokietija), „Tage der lebendigen Archäologie“ Hicakerio (Hitzacker) archeologijos centre (Vokietija), „Museumsnacht“ Kaselio (Kassel) gamtos istorijos muziejuje (Vokietija), edukacinis projektas „Istorijos pamokos kitaip“ (Prienai).

 

Virginija Rimkutė,

tel. 8 689 88799,

el. p. v.rimkute@gmail.com

Puslapiai: 12»